Vanillan tarina

Kaikki alkoi Helsingissä, kun suunnittelimme yhdessä tulevaisuutta mitä haluamme tehdä elämällemme. Oma biologinen lapsi oli vielä pieni ja päätimme ryhtyä tukihenkilöiksi yksinhuoltajaäidille, jolla kaksi lasta. Perhekodin isä itse ollut sijoitettuna omille isovanhemmilleen kolmevuotiaasta saakka ja halusi auttaa näin muita. Kävimme työväenopistolla sijaisvanhempien kurssin.

Toiminta

Lapsi on sijaishuoltoon tullessaan usein ehtinyt jo kokea monenlaista epäoikeudenmukaisuutta ja kaltoin kohtelua ja usein sijoitus lisää alussa tätä tunnetta. Vanillassa pyrimme mahdollisimman tasapuoliseen, johdonmukaiseen, oikeudenmukaiseen, ystävälliseen ja hyväksyvään kasvatukseen, jotta lapsen myönteinen minäkuva ja omanarvontunto voisivat kehittyä ja vahvistua. Vanillassa hyväksymme lapsen yksilöllisyyden ja otamme hänet huomioon ainutlaatuisena yksilönä.

Tilat ja ympäristö

Perhekoti Vanilla toimii Loimaalla kahden kilometrin päässä keskustasta. Loimaan keskusta tarjoaa kattavasti kaikki pienen kaupungin palvelut, kuten kaupat, päiväkodit, ala- ja yläasteen, lukion, ammattikoulut, perusterveydenhuollon ja jopa sairaalapalvelut. Täältä löytyy myös erikoissairaanhoitoa, mm. lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat.