Toiminta

Lapsi on sijaishuoltoon tullessaan usein ehtinyt jo kokea monenlaista epäoikeudenmukaisuutta ja kaltoin kohtelua ja usein sijoitus lisää alussa tätä tunnetta. Vanillassa pyrimme mahdollisimman tasapuoliseen, johdonmukaiseen, oikeudenmukaiseen, ystävälliseen ja hyväksyvään kasvatukseen, jotta lapsen myönteinen minäkuva ja omanarvontunto voisivat kehittyä ja vahvistua. Vanillassa hyväksymme lapsen yksilöllisyyden ja otamme hänet huomioon ainutlaatuisena yksilönä.

Yhtenä kasvatuksen lähtökohtana pidämme maalaisjärjen käyttöä, se on sallittua ja suotavaa. Uusia lapsia sijoitettaessa Vanillaan otamme huomioon Vanillassa jo asuvat lapset sekä oman ammattitaitomme vastata uuden asukkaan tarpeisiin. Jokaisella lapsella on Vanillassa oma huone. Me perhekodin vanhemmat pyrimme muodostamaan lapsesta kokonaiskuvan tavoitteellisen kasvatustyön mahdollistamiseksi. Tavoitteenamme on viettää kahdenkeskisiä hetkiä mahdollisimman paljon, jolloin lapsen luottamus ja tunne siitä, että hänestä välitetään, vahvistuisi.

Vanillan tavoitteena on taata sijoitetuille lapsille turvallinen ja ennustettava arki, jossa jokaisen lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys huomioidaan. Kasvua ja kehitystä tukevat kodin yhteiset arvot ja selkeät rajat.

Henkilöstö

Perhekoti Vanillassa asuu vakituisesti perhekotivanhemmat Memmu ja Grändi. Perhekodissa työskentelee kokoaikaisesti Jenni sekä Memmun ja Grändin biologinen tytär Niina.

Merja-Liisa
Memmu on koulutukseltaan vajaamielishoitaja, nuoriso-ohjaaja ja yhteisöpedagogi AMK ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Memmu toimii perhekoti Vanillassa perhekotiäitinä ja vastuuhenkilönä. Ennen perhekodin äitinä olemista Memmu toimi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa nuorisotalon johtajana ja sitä ennen Helsingin kaupungilla sosiaalivirastossa hoitajana.

Kari
Grändi on koulutukseltaan autopeltiseppä. Grändi on ollut nuoriso-ohjaajana ja epäpätevänä erityisopettajana Helsingin kaupungilla. Televisioalalla hän toimi useimmiten valomiehenä lähes kymmenen vuotta. Myös rakennusmiehen hommia tehnyt. Nyt toimii perhekodin isänä.

Jenni
Jenni on koulutukseltaan lähihoitaja ja nyt opiskelee työnsä ohella sosionomi AMK-tutkintoa.

Niina
Niina on koulutukseltaan viittomakielen ohjaaja, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja AMK.